שוק הדגים באר שבע. דג אמנון

הן דיברו על הספר ועל תהליך הכתיבה המיוחד שכלל קבוצת תמיכה וביקורת רכישת של המהדורה המודפסת אפשר לבצע דרך האתר של ספרי ניב או של מנדלי מוכר ספרים
אין מנוס מהמחשבה שהגידול בכמות הקולחים ותפיסת השטחים הפתוחים על ידי עוד ועוד שכונות על חשבון השטח החקלאי הוא אתגר רציני שמחייב חשיבה מחוץ לקופסה ומן הראוי שמקבלי ההחלטות יתייחסו אליו בכובד ראש מי קראו את הספר שלה ביחד ולא הפסיקו לבכות? לוועדה אין אמצעי בקרה ואכיפה והיא אינה מטילה סנקציות על מי שאינו עומד ביעדי השדרוג

גם ברשות המים האחראית על אספקת מים לכלל המשק, נושא הנחלים נדחק לסוף התור.

6
ויקטורי
ועדת היתרים מיוחדת הוקמה על פי החוק והיא מוסמכת ליתן היתר כאמור רק לאחר שהוכחה עמידה בתנאים המפורטים בחוק ובתקנות שעל פיו
פרק 86
לאחרונה נוספה מעלית שמאפשרת נגישות לבעלי מוגבלויות
שוק הדגים, דגים למאכל בבאר שבע
היא הרגיש שהיא צריכה לעשות משהו משוגע, לא הגיוני וקיצוני כדי להרגיש את החיים
עצם קיום הוועדה מנציח את המשך הזיהום ומעניק למזהמים "רישיון להמשיך ולזהם" תקבולי ההיטל יועברו לקרן מיוחדת לטיפול בנחלים , בדומה לקרן למניעת זיהום ים, שתוקם למטרה זו
זה הרגיש כמו שיחה עם חברה קרובה אבל את המודל הזה היא לא הביאה מהוריה

רוב הרכזים במחוזות העוסקים בנושא מים ונחלים, אחראים גם על נושאים נוספים ולכן תשומת לבם לנושא הנחלים היא חלקית בלבד.

26
שוק הדגים, דגים למאכל בבאר שבע
במשך שנים רבות ניסה המשרד להגנת הסביבה לאכוף תקנות על הזרמת פלט בריכות דגים לנחלים, ללא הצלחה, בעיקר בשל התנגדות משרד החקלאות והמגדלים הטוענים, גם כיום, שהתקנות יפגעו ברווחיות הענף שכבר כיום סובל מרווחיות נמוכה כתוצאה מתחרות
שוק הדגים, דגים למאכל בבאר שבע
כאשר אזרח או פקח מתקשר למוקד, התלונה מועברת לגורם המקצועי במשרד, שמעביר אותה לגורם האחראי לתקלה — עירייה, תאגיד ועוד
דג אמנון
הסיבות לתקלות רבות: תכנון וביצוע רשלניים של חלק מהתשתיות; תחזוקה לקויה של המערכות הנובעת מתפיסה סלחנית לפיה הנחל מסוגל "לסבול הכול" ולכן אין צורך לאמץ מתודולוגיה של "אפס תקלות", אי אכיפת תקנות, שימוש חסר בכלי הדיווח ומיעוט מידע באשר לתקלות המתרחשות