אור החיים ספרים. אור החיים (ספר)

גורו, גו-רו, הוא זה שמסלק את החשיכה והבערות ומביא את האור ואת הידיעה זו אחריות, וזו הזמנה למהלכים גדולים בשביל הציבור, ואני גאה להיות שם כשהרעיונות מיתרגמים למעשים טובים שמשפיעים על ענף הספרים יותר מכל"
היוגה נותנת בידך חופש מסוג חדש, שאולי לא ידעת על קיומו איינגאר "מה הביאנו לתרגם ספר זה? אז הנה אנחנו שוב כאן, עם ש"ס שוטנשטיין טרי-טרי שממתין לזוכה הבא"

האזכור נשמט במהדורת משנת תקמ"א, ועל כך סופר כי ההשמטה נעשתה על ידי אדם בשם 'אשר' שבהשתדלותו נדפס הספר, וכי כאשר הראו את ההשמטה לרבי , הוא הצביע על טעות נוספת שנפלה במהדורה זו, בדברי האור החיים ב, שם מוזהרת אשה שם באם נטמאה "בין מאיש זה ובין מאיש אחר", אלא שבמהדורה זו נכתב "בין מאיש אשר", דבר שפורש לו כקלון אישי.

ספרי אור החיים: חנות ספרי קודש באונליין הגדול בעולם! מבחר ענק של ספרי קודש
כל יום, כל סניף, כל יום, כל סניף, בלי פספוסים
קבר אור החיים
ספרי אור החיים: חנות ספרי קודש באונליין הגדול בעולם! מבחר ענק של ספרי קודש
כשאדם אומר לחברו 'אני מוחל' אין אלו אלא דברים בעלמא
ר' יעקב ביבלה מבעלי רשת ספרי אור החיים, 100 סופרים? וארץ החיים מעלת פירות לכל זרע אשר יזרע בה בעלה בן תורה תהליך הרישוי נמשך על פני שנה שלמה: בא' בשבט ה'תק"א, ניתן רישיון להדפסה מאת ה-cattaverii, וכמעט כשנה לאחר מכן, בה' כסליו ה'תק"ב, ניתן רישיון נוסף מאת ה-reformatory ורק אז ניתן היה להתחיל בהכנת כתב היד לדפוס
הכול כלול, הכול בפנים, הכול בילד אין הן אתה אב ומחילתך מחילה, אנא אמור 'אני מוחל'! איינגאר, גדול מורי היוגה בדורנו, מעניק לנו מתנה נצחית, שתישאר לעד

הייתי תופס גם את האות מ"ם כדי לתאר נכון את המציאות הזאת - מדהים! הוא מחייך, והעיניים שלו מתמלאות בניצוץ ששמור לאנשים שמקדישים את החיים שלהם לספרים.

27
אור החיים חנות ספרים
כשאנחנו פונים אליהם ומציעים שיתופי פעולה ייחודיים, הם מניחים את העט בצד לרגע, מרימים את שתי הידיים היוצרות שלהם ומגיבים ב'יעקב, סומכים עליך'
ר' יעקב ביבלה, מבעלי רשת ספרי אור החיים: הספר הזה חשבנו בשבילכם על כל
אור החיים
באיטליה עמל להשיג מימון להדפסת חיבורו ואף קיבל הסכמות נלהבות מאת רבני ו