הלו תימן בני ברק. בני ברק

בסוף הקיץ, הוקמה השכונה הראשונה בעיר, , שנקראה על שמו של , תעשיין ונדבן יהודי אורתודוקסי ליטאי-אמריקאי, שהקים קרן צדקה למענקים והלוואות ארוכות טווח עבור דיור מוזל בארץ ישראל לעיתים חתם הרב לנדא כ"רב דבני ברק" ולעיתים כ"רב בבני ברק"
להגעת בתי חרושת למושבה תרמה גם המלחמה הממשמשת ובאה והחשש מפני התקפות מן האוויר על הערים הגדולות רחוב סוקולוב נסלל לכל אורכו כך שיחבר את כל המושבה לכביש תל אביב, ומלבדו נסללו עוד רחובות קטנים אחדים

כיום גרים בה בין היתר , , , ו.

30
בני ברק
הרכב חברי המועצה הראשונה: 5 נציגים מ"הגוש האזרחי", 3 מהסתדרות העובדים, ו-3 מ, והפרוגרסיבים
בני ברק
בסוף השנה החל תכנון בניית השכונות החדשות ועמן שכונת "קריית הישיבה", סביב ל
בני ברק
ב גדלה המועצה ל-27 מושבים, מתוכם זכתה "הרשימה התורתית המרכזית" יהדות התורה ב-16 מנדטים, ש"ס ב-6, בני תורה ב-3 ורשימות יחד והליכוד זכו במנדט אחד כל אחת
בינואר הורחב שטח השיפוט של בני ברק כך שיכיל את כל השטח שמדרום ל ומערבית לכביש המקשר מן הדרך לפתח תקווה ל, בתוואי שבו יעבור לימים בכירים בעירייה הועמדו לדין ובהם ראש העירייה לשעבר
העיר נוסדה ב- על ידי קבוצת יוצאי שב מחברת "" בראשות , על אדמות שנרכשו מהכפר ה הסמוך , שנקרא באותה עת "אבן אבריק", תוך שימור שמה של ה ומ, ו "בני ברק", הנזכרת ב ובמקורות במיקום זה פעלו בתחום השיפוט של עיריית בני-ברק כ-150 מפעלי תעשייה קלה

בתקופת כהונתו של כ, הוא הכיר בשתי המועצות כערים וחתם על קביעת הגבולות בין ערי.

11
בני ברק
רובם נושאים אופי ליטאי או כללי, בין הבולטים בית ספר "מרכז" בית הספר הראשון בעיר, בית ספר "זיכרון מאיר", בית ספר "שיכון ג", בית ספר "כהנמן" ועוד
בני ברק
הוקמה ועדה שתבחן את הנושא ואפשרויות הביצוע, אך הממשל הבריטי בארץ שהיה אז בסוף ימיו, לא הוביל מהלך של ממש
בני ברק
לראשות המועצה נבחר מייסד המושבה שהחזיק בתפקיד ברציפות עד
המועצה ציינה בשנה זו 25 שנים לרכישת אדמות בני ברק , במהלך השנה הושג הסכם גבולות בין מועצות בני ברק ו, רמת גן ויתרה על דרישותיה בנוגע ל ואזור התעשייה הקטן שממול הכניסה לרחוב רבי עקיבא כיום מכון מור ומאחוריו מתחם ובתמורה ויתרה בני ברק על קרקעות באזור בית המטבחים החדש של גוש דן המושג גמ"ח של ״גמילות חסדים״ פירושו השאלת ציוד ללא כוונות רווח
בשל מיקומם היו הבתים חשופים להתנכלויות ואף נורו לעברם יריות מכיוון הכפר התל הקדום של בני ברק, מדרום-מערב למחלף מסובים, בתחום פארק אריאל שרון העיר הקדומה, שעל שמה קרויה העיר הנוכחית, החלה כיישוב ב וב

בשנת 1955 ב הוצגו שניהם כ"רבה של בני ברק".

2
בני ברק
של העיר, שבעת היווסדה עמד על 1,020 דונם, הוא כיום 7,310 דונם
בני ברק
בני ברק הוכרזה כעיר בידי המועצה המקומית בסוף , לאחר דיונים ממושכים באפשרות להקמת עיר אחת ליד שתכלול את בני ברק עם ו
בני ברק
הפילוח המגזרי בתקופה זאת בא לידי ביטוי בבתי הספר בהם למדו ילדי העיר, בחלוקה זו: 38% מהתלמידים בגילאי בית הספר היסודי למדו בבתי הספר של , 34% למדו בבתי ספר ו-28% למדו בבתי ספר ממלכתיים