خالد المصلوخي. سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى

Kuwait J-BY9577 13 23 14 11 13-19 11 18 11 13 11 30 354 IN68702 ALKHALIFAH Unknown Origin T-M70 13 23 14 9 12-16 11 12 11 13 13 29 18 9-9 11 13 26 14 19 32 11-13-16-17 10 10 23-23 16 14 16 18 34-38 11 9 11 8 17-17 8 11 10 8 11 9 12 20-20 15 10 12 12 14 8 11 22 19 15 11 12 13 10 11 12 8 33 16 8 17 12 25 28 19 11 12 11 13 13 9 12 11 10 11 12 30 11 14 21 14 10 11 18 15 17 8 22 14 12 15 26 12 21 19 10 12 17 9 12 11 355 663439 M The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch haplogroup , and actual STR marker results
It uses the classic format

You may learn more about Y-DNA STRs on the learning page.

12
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing
بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم
This page displays Y-Chromosome DNA Y-DNA STR results for the project
سناب خالد المصلوخى ـ رابط سناب خالد المصلوخى
Haplogroups in red are predicted
Unknown Origin E-M2 13 23 15 10 15-16 11 12 12 14 11 32 17 8-10 11 12 25 14 21 28 13-16-16-16 9 10 19-19 14 14 14 20 34-36 11 12 8 8 16-16 8 10 10 8 9 10 12 21-22 18 11 12 12 17 7 13 26 22 13 12 13 13 10 11 11 11 444 M9092 The color coding of STR marker names is explained
Y-DNA STR markers change mutate often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 15 18 18 33-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 13 24 20 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 21 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11 393 271365 K Kuwait J-FGC4415 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 18 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 10 10 22-22 14 15 18 18 33-35 12 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 17 10 12 12 15 8 13 24 20 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 13 9 12 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 21 15 20 10 24 15 11 15 24 12 21 18 9 15 17 9 11 11 394 M7078 Turkey Saab Kuwait Kuwait J-M267 12 23 14 11 13-18 11 17 11 13 11 29 20 8-9 11 11 26 14 20 25 12-14-16-17 12 10 22-22 14 15 17 17 33-34 11 10 11 8 15-16 8 11 10 8 13 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 24 21 14 12 11 14 12 12 12 11 35 15 8 15 12 26 27 20 13 12 12 11 12 9 11 11 10 11 11 29 11 13 22 15 11 10 20 15 20 10 24 15 11 15 22 12 21 18 9 15 17 9 11 11 395 M6437 AL-Onizan Saudi Arabia J-BY69807 12 23 14 11 13-19 11 0 0 0 11 0 18 9-9 11 11 26 14 20 25 14-14-17-17 10 9 22-22 14 14 18 18 35-35 0 10 11 8 15-16 8 11 10 8 11 9 12 21-22 18 10 12 12 15 8 12 26 21 14 12 11 13 11 12 12 11 396 M8978 Sultan A

DYS435 E1b1a 1 451777 Yamama.

بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم
بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم
بلدية العلا تدعو 773 مواطناً لاستكمال إجراءات منحهم