במבט חדש לכיתה ג. מדעים לכיתה ג': חומרי לימוד, מבחנים ודפי עבודה

הסדרה מבוססת על תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית-הספר היסודי" תשנ"ט ועל מסמך הסטנדרטים טיוטה תשס"ד כדור-הארץ בחלל התלמידים מכירים תופעות מחזוריות: פרק-זמן, יממה, חודש ושנה
הכוונת התלמידים לזיהוי שלבי הנביטה בסרטונים התלמידים יתנסו בעריכת ניסויים להכרות עם התנאים הדרושים לנביטה

וכן התלמידים מתוודעים אל מרכיבי כדור-הארץ: סלעים וקרקעות ועוסקים בתכונות, בשימושים ובמחיר הסביבתי שיש לחציבה של סלעים ולכרייה של קרקעות.

3
רמות
אנרגיה בפעולה התלמידים מתוודעים אל האנרגייה שבחומרי דלק: תכונות, הפקה ושימושים
الوظيفة النهائية
התלמידים עורכים היכרות עם מהות הטכנולוגיה תהליך התיכון, באמצעות התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר ועוסקים התלמידים בסוגיית ההשפעה של האדם על הסביבה
רשימת ספרי לימוד וחוברות עבודה גן רווה תשע
The Center for Educational Technology האתר נתמך בצורה מיטבית בדפדפני Chrome גרסה ראשית אחרונה ו-Edge גרסה 42 ומעלה הסדרה, במבט חדש, פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל-אביב, וכוללת שש יחידות לימוד - אחת לכל כיתה מכתה א ועד לכיתה ו
התלמידים עוסקים גם בסוגיית ההשפעה של האדם על הסביבה בהקשר לשימושים בחומרי דלק כמו-כן, התלמידים עוסקים בבעירה כחלק מהנושא שינויים בחומר

ציון דרך: התלמידים יכירו מחזוריות בחיי הצמח: נביטה ציון דרך מיומנות : תכנון וביצוע ניסויים פשוטים לבדיקת תנאים הכרחיים לנביטת זרעים.

The Center for Educational Technology
Your browser is no longer supported by the system
רמות
פתיחה :- ביצועהמשימה: חוקריםומגלים - כיצדמשפיעיםהמיםעלנביטהשלזרעים? מושגיםעיקריים מבנה הזרע: קליפה, מלאי מזון, עובר: נצרון ושורשון נביטה
רמות
סיכום :- מה למדתי בשיעור? Windows 10 ומעלה Windows 7 ומעלה תמיכה הטכנית: ימים א-ה בין השעות: 20:30-08:00, ו' עד 13:00