משפט קסטנר. ישראל קסטנר

ולראש הרכב השופטים שידון בפרשה ממנה הנשיא אולשן את עצמו כי איסור ניגוד עניינים בשפיטה הוא אחד העיקרים החשובים — אם לא החשוב ביותר — של הצדק הטבעי
כי ההליך כולו הזדהם בשל ישיבתו של הנשיא אולשן בהרכב השופטים — מה עוד שהוא היה אב בית הדין שגם קבע את הרכב השופטים וניהל את ההליך — כל זאת חרף ניגוד האינטרסים החמור שהוא היה נתון בו

.

13
ישראל קסטנר
משפחת סנש הגישה תביעה לבג"ץ נגד קטע זה של הסרט, קטעים מפסק הדין מצויים באתר דעת, בקישור הזה: פסק הדין של השופט ברק מתיר למוטי לרנר להשאיר את המשפטים הכוזבים בסרט
פרשת קסטנר והשפעתה על החברה הישראלית
כאן המקום להזכיר את דבריה לפני ימים אחדים בגלי צה"ל של בתו של קסטנר ולפיהם היא סבורה שקשר קונספירטיבי עומד מאחורי רצח אביה
אנציקלופדיה יהודית דעת
תמיר הרבה להדגיש שהגרמנים נתנו לקסטנר לכלול ברכבת לשוויץ את הקרובים לו כדי שיעזור להם בפעולות ההטעיה וההשתקה של היהודים בהונגריה
יחד עם הכוחות הגרמנים, הגיעו לבודפשט ומספר קציני , על מנת לארגן את השמדת יהודי הונגריה בסופו של דבר השמיע שרת חלק מהנאום המקורי בנאום ברדיו לנספי האסון
הוא הסכים להניא את היהודים מהתנגדותם לגירוש ואף לדאוג לסדר במחנות הריכוז, בתנאי שאעצום עין ואניח למאות אחדות או אלפים אחדים של יהודים צעירים לעלות באורח בלתי חוקי לארץ ישראל בדיוק במקום שבו נכשל יואל פלגי שהובא מטעם התביעה, הצליחה חנה סנש, בדמותה של אמה, מטעם ההגנה

קסטנר טען בחקירתו במשטרה ובמשפט שהעדויות לטובת בכר תואמו עם גורמים בארץ, והעניין לא נבדק דיו.

18
משפט קסטנר / Mishpat Kestnerלצפיה ישירה
אחד מחברי ועד ההצלה, , טס לאיסטנבול, ומשם נסע ברכבת ל כדי להיפגש עם , ולהעביר את ההצעה ל; יחד איתו נסע בנדי גרוס, יהודי וסוכן גרמני, כדי להגיש הצעה לשלום מטעם
משפט קסטנר / Mishpat Kestnerלצפיה ישירה
בטקס היה אמור ראש הממשלה לנאום נאום מיוחד בנושא פעולות היישוב היהודי ומפא"י בתקופת השואה
ישראל קסטנר
הנאשם יוצג על ידי , איש לשעבר ולימים בממשלת ישראל