מניית בנק הפועלים. ניתוח טכני של מניית בנק הפועלים

צילום: ויקיפדיה, ורדי כהנא שרי אריסון מוכרת 49% ממניות אריסון אחזקות, חברה השולטת בבנק הפועלים, תמורת כ-3 בליהמן צופים כי ברבעון השני יסתכמו הכנסות המימון של פועלים ב-2
בהנחה שאין עוד שלדים בארון, חשיפת הבנק למשבר האשראי אומנם אינה שולית אך גם אינה קטסטרופאלית אתמול בלילה נחתם גם הסכם עקרוני לשליטה משותפת בחברת הנדל"ן איי

עוד צויין, כי מזכר ההבנות כולל גם זכות לנציגות בדירקטוריונים.

ניתוח טכני של מניית בנק הפועלים
אני מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו, משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים
מניית פועלים: המלצות אנליסטים
כל התחזיות, הערכות והמאמרים הם על דעת מנהל ההשקעות ומתבססים רק על הניתוחים שלו ובהתאם לשיקול דעתו
מניית פועלים
בשורת הרווח הנקי עומדת ההערכה על 998 מיליון שקל, עלייה של 39
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים המניות נסחרות לפי מכפיל 6
האמור אינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם שקלול החשיפה במודל השווי הכולל גם הגדלת שיעור ההיוון של הבנק ל- 11%, מביא אותנו לעדכן את מחיר היעד ל- 22

לאור זאת אנו מותירים את המלצתנו למניית הפועלים על קנייה.

9
שרי אריסון מוכרת 49% ממניות השליטה בבנק הפועלים
מניית פועלים
בבית ההשקעות מפרסמים סקירה על הבנקים בישראל ומציינים כי מניות הבנקים לא כ"כ זולות כפי שהן נראות
מניית פועלים
נכון שמדובר בחדשות רעות, אך הן כבר במחיר
גם הדיון המתמשך ביחס לאסטרטגיית הצמיחה בשווקים הבינלאומיים צפוי לעורר את עניין המשקיעים הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
בהתייחסם למניית בנק הפועלים מעלים בליהמן את השאלות אשר עשויות לעניין את המשקיעים ביחס לפרסום הדו"ח הקרוב: מעלים את השאלה ביחס להשפעה המתמשכת שעשויה להמשיך ולנבוע מחשיפתו למשבר ני"ע מגובי המשכנתאות מסוג MBS מזכר הבנות על כך נחתם בין חברת נאמנות של שרי אריסון לבין חברת השקעות וגופים מוסדיים מצפון אמריקה

כמו כן לבנק חברות בת כגון תשלובת ישראכרט, פעילים - חברה לניהול השקעות ופועלים שוקי הון.

20
מניית פועלים
האנליסטים מציינים כי הערכתם היא שדוחות הרבעון השני לא צפויים הבנקים להראות סימנים של חולשה כלכלית, תפגע ההאטה המסתמנת ב-2009 בתוצאות הכספיות שלהם ברבעונים הבאים
מניית פועלים: המלצות אנליסטים
ההפרשות לחובות מסופקים צפויים לדעתם להסתכם ב-228 מיליון שקל, עלייה של 12
ניתוח טכני של מניית בנק הפועלים
עוד נמסר, כי בהתאם למזכר ההבנות, עם השלמת העסקה, התמורה הכוללת בגין מניות אריסון החזקות תעשה על פי חישוב ההון העצמי של אריסון החזקות, בהתבסס על שווי של 24