שווה הסתדרות. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

אם בעבר כולם ידעו שבכדי לזכות בהטבות משמעותיות חייבים להיות בעלי כרטיס 'חבר', או להכיר מישהו שיש בבעלותו כרטיס כזה, הרי שמעתה כל אחד יכול לזכות בכרטיס כזה, והוא ממש בהישג יד" המצטרפים להסתדרות הלאומית ישלמו סכום חודשי קבוע של 0
בהתאם להסכם זה תיקנה הכנסת, בחקיקת בזק, את חוק שכר מינימום על פי רוב במרחבים ישנם מזכירי איגוד מקצועי המלווים גם על ידי האיגודים המקצועיים השונים, ובכל מקרה בכל הקשור להכרזת סכסוכי עבודה כפופים גם המרחבים לאגף לאיגוד מקצועי

פרץ הרבה להשתמש בזכות השביתה, וביכולת השביתה של העובדים בוועדים הגדולים, הוביל אותם לסדרת מאבקים עם נתניהו, שהגיעו לשיאם כאשר השבית פעמיים — ב- וב- — את כל המגזר הציבורי במשק, כולל נמלי הים והאוויר.

9
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
בדצמבר 2015 בעקבות סכסוך עבודה כללי במשק, נחתם מול האוצר הסכם מסגרת חדש עבור המגזר הציבורי, זאת לאחר למעלה משלוש שנים בהן לא נחתמו הסכמי מסגרת
שווה
על אף ההפרטה הנרחבת נותרו ברשות ההסתדרות באמצעות חברת העובדים עוד מספר גופים בהם רשת "", רשת החינוך המקצועי "", הוצאת ו שהולאמו בשנת 2003 , אולם מאז הקמת ההסתדרות החדשה - ליבת עיסוקה הוא האיגוד המקצועי וייצוג עובדים
שווה קולקטיב חברתי צרכני
מועדון "שווה" הוא דרך נוספת בה פועלת ההסתדרות הלאומית במישור החברתי למען הבטחת ביטחונם הכלכלי של חבריה
בנוסף על הפרטים הקונקרטיים של התוכנית, יצא נתניהו בסדרת הצהרות נגד ההסתדרות והעבודה המאורגנת, ברוח הצהרותיה של לשעבר, , כולל "פליטת פה" שחזר עליה מספר פעמים, שבה כינה "בטעות" את עובדים "אויבים" בדומה להצהרתה של תאצ'ר, "ניצחנו את אויבנו מבחוץ, כעת עלינו להתגבר על אויבנו מבפנים" בית נבחרי ההסתדרות ברחוב ארלוזורוב בתל אביב בו נמצא מטה ההסתדרות הכללית ערך מורחב — ההסתדרות הכללית קמה בשנת , כארגון שנועד לתת מענה כולל, בכל תחומי החיים, לצרכיהם של יהודים חסרי הון ש ל וכמנוף ציוני לבניית היישוב ונהוג לכנות את המוסדות שהקימה טרם הקמת המדינה כמוסדות 'המדינה שבדרך'
כמו כן, אמונים המרחבים על איגוד מקומות עבודה נוספים בתחומם יש ממבקרים שטוענים שההסתדרות להוטה למחוק את עברה ה"בולשביקי" ולהפגין שהיא השתנתה, מנסה לשמור על קשרים טובים עם המגזר העסקי, ומשתיקה מאבקי עובדים

מבקרים אחרים מהצד ה"שמאלי" תולים את בעיותיה של ההסתדרות במבנה שלה, שלטענתם, אינו דמוקרטי, כיוון שהיא נשלטת על ידי פעילי מטה שכירים "עסקנים" ולא על ידי הנהגה נבחרת של חברי הוועדים עצמם.

21
שווה
המוסד העליון של ההסתדרות החדשה הוא ועידת ההסתדרות הממונה 2001 צירים ומתכנסת לאחר כל בחירות כלליות - וממנה את חברי "בינ"ה" — בית נבחרי ההסתדרות לשעבר - , מוסד דמוי פרלמנט בן 171 חברים המוסמך להתוות ולאשר את מדיניות ההסתדרות, וכן לשנות את חוקת ההסתדרות מכוחה פועל הארגון
שווה קולקטיב חברתי צרכני
ההסתדרות מעניקה לחברים, בתמורה לדמי החבר, סל שירותים הכולל: קרן שביתה, המבטיחה את קיומם הכלכלי של עובדים בזמן שביתה; זכות לבחור ולהיבחר למוסדות ההסתדרות; סיוע משפטי אישי מול מעסיקים; חברות ב לנשים - המעניקה להן סיוע משפטי בנושאי משפחה, אפליה, זכויות סוציאליות מיוחדות ופעילויות ייחודיות לנשים; חברות במועדון הצרכנות 'ביחד בשבילך' וכן שירותי פנאי, כולל אפשרות כניסה לאחד מחמשת הקאנטרי-קלאבים של ההסתדרות, כרטיסים מסובסדים להצגות ואירועי תרבות, ועוד
שווה HR
ציבור העובדים המאוגדים הרגיש מאוים ו"יצא למלחמה" נגד התוכנית
ההסכם כלל בין היתר העלאת שכר המינימום לעובדי קבלן השירות ל-4,500 ש"ח לחודש, העלאת ההפרשות לפנסיה, שיפור בתנאים הסוציאליים, חיזוק הפיקוח על תנאי העסקה ועוד הוא השאיר בארגון את מרבית בעלי התפקידים הישנים, אך במשך השנים החליש את מעמדם ומינה לתפקידי מפתח צעירים שצמחו מתוך ועדי העובדים, שגילו לו נאמנות רבה יותר
ההסתדרות בראשות פרץ, והוועדים הקשורים אליה, כמעט ולא עשו דבר כדי לגייס עובדים לא-מאוגדים ולהרחיב את מעגל העבודה המאורגנת, ולעיתים אף מנעו התארגנויות חדשות של עובדים ההסתדרות הישירה מציעה בית מקצועי לחבריה וקוראת לכל עובד להצטרף לשורותיה

היא הגדול בישראל, המהווה ארגון-גג של איגודים מקצועיים והסתדרויות הכוללים המייצגים את רוב העובדים המאוגדים בישראל.

12
שווה קולקטיב חברתי צרכני
החוק מאפשר לעובדים במפעל לפתוח ב"צעדים ארגוניים" - שביתה או עיצומים — רק לאחר שארגון העובדים מכריז בשבילם על
שווה
חוקים אלה, לצד הקמתו של האגף להתאגדות עובדים על ידי עיני בשנת 2010, היוו גורמים מרכזיים בהיווצרותו של גל התארגנויות עובדים חדשות במשק, בסקטורים שבעבר לא היו מאורגנים במסגרת ההסתדרות או בכלל
ההסתדרות הלאומית משיקה את קולקטיב הצרכנות
יו"ר האגף ל נבחר על ידי בינ"ה