שכונות ברמת גן. דירות מקבלן ברמת גן, דירה מקבלן ברמת גן

את החקלאות החלה להחליף תעשייה, ורמת-גן הפכה תוך זמן לא רב למרכז תעשייתי חשוב בהמשך, סייעה הסוכנות למשפחות בהקמת משקי עזר קטנים, שכללו לול ועופות, עזים וכבשים, לצורך אספקה עצמית של ביצים וחלב
הקרקע שנרכשה אחרי 1919 מידי תושבי כפר סלמה הייתה בבעלות: 1000 דונם אדמת "מפרוז" אדמה מחולקת ו-800 דונם אדמת "", אדמה ששייכת למספר בעלים שכונה זו הוקמה לאחר תכנון קפדני ביחס לאותה תקופה, אך התכנון של הבתים עצמם היה לקוי מכיוון שלא נלקחה בחשבון איכות הקרקע עליה נבנה השיכון והסמיכות ל

היה לי הכבוד להשתייך לשבט זה בגדוד אלמגור ואחר כך שכבת אלמגור שהתאחדה עם מקבילתה שכבת מודיעין.

15
דירות מקבלן ברמת גן, דירה מקבלן ברמת גן
בבית זה ובבתים סמוכים הוקם צה"ל ומשם נוהלה מלחמת העצמאות על ידי דוד בן גוריון
בדיקת ואתר מדלן: שכונות 38 הבולטות בישראל
על אף פעולת השיקום, הוזנח מעט מבצע הקמת המבנים החדשים כשנה אחרי השלמת הפרויקט
בדיקת ואתר מדלן: שכונות 38 הבולטות בישראל
בדרום מערב השכונה קיים ריכוז של תושבים דתיים
דרך נוספת למימון הקרן הייתה הטבעת מטבע פח בערך של חצי מיל השכונה נקראה על שם "מחנה גאולה" 'חאשד' , מחנה מעבר לעולים, ששכן סמוך לעיר שבתימן
בני נחלת גנים היו מעורבים בפעילות המחתרות השונות ועסקו בהגנת היישוב היהודי, אחדים מהם שירתו במשטרת המנדט הבריטי כחפרפרות והיו שהתנדבו לבריגדה העברית של הצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה כדי להילחם בנאצים חמשת אלפים תלמידים השתתפו בנטיעת הפארק

לשכונה קראו בשם זה — מכיוון שהצירוף ח"ן הוא ראשי תיבות של חילות ונביאים שכן רובם המכריע של הרחובות בשכונה קרויים על שמם של חילות ויחידות צה"ל ונביאי התנ"ך כגון — פלמ"ח, גולני, עודד, המאה ואחד, ישעיהו, ירמיהו, דניאל וכו'.

2
שכונה אחת בכפר סבא ברמת סיכון 3 להידבקות בקורונה. שבע שכונות ברמת סיכון 2
בשנת 1923 חל שינוי באופי היישוב ובשמו
רמת גן
נדבכי לבנים בצד התחתון הימני מסמלים את תנופת הבנייה בעיר
רמת גן
פילוח מספר יחידות הדיור החדשות שיוכלו להיבנות במסגרת הבקשות להיתר שטרם אושרו במרכז הרצליה עומד על 697 דירות - מה שמוביל את התוספת המשולבת של דירות חדשות, כולל פרויקטים שכבר קיבלו היתרי בנייה, לסך כולל של 990 דירות חדשות במרכז העיר