אילן ישועה. החקירה הנגדית של ישועה: בסיקור גם לטובת

מצד שני, לא הססתי להתנצל העריצות של המיעוט בגלל שהוא היה פה ראשון, זה כמו ראש עיר שנתקע בתפקיד 30 שנה, משל את העיר למטה והשאיר אחריו חורבן
נוהלה התכתבות בין ישועה, סער וינון מגל אז העורך הראשי של וואלה בנושא הנוגע לגאולה אבן ; ישועה אומר שאינו זוכר במה דובר זו פעם ראשונה שהיה רשום 'תן וקח'

בעקבות חקירה זו הוגש נגד נתניהו בעבירות של , ונגד בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ', בעלי השליטה ב"וואלה! אין בדברי שום "סאב טקסט זה לומר לו שפנייה לתקשורת מביאה נזק" - פרסום שלילי באמצעי התקשורת כפי שספגה ויקיפדיה עקב עריכותיו של יאצקין52 מביא נזק, הבהרת עמדות בפנייה לתקשורת היא צעד לגיטימי.

30
החקירה הנגדית של ישועה: בסיקור גם לטובת
תקשורת" בשנים 2006 עד 2019, היא "מחדל יום כיפור" של האתיקה העיתונאית בליווי "שתיקת הכבשים" של כל מאות העיתונאים והמנהלים, שעברו במשך השנים ב"וואלה! כל הקטע רצוף שקרים ומתרכז בטענות מופרכות של הנאשמים נגד ישועה: פסקה ראשונה על תיק 4000 עוסקת בעסקת יד2 — הבעייה — עריכה מגמתית
עדות אילן ישועה: הכמות עושה את השחיתות
שמתי את הערך למעקב שלי, ואבקש בבקשות מפעילים
עדות אילן ישועה: הכמות עושה את השחיתות
בברכה, - 11:35, 15 בפברואר 2021 IST נ
העיתונאים הרגישו עם זה רע מאוד מושג זה לא נועד להעניק ליחיד כוח מול רבים, ולא נועד להשאיר ערך גרוע, רק מפני שאיש לא שם לב בזמן לתוכן הגרוע שהוכנס אליו
הוא היה מנכ"ל אנציקלופדיה בריטניקה בע"מ ובריטניקה הפסקה אינה מדויקת עובדתית מפני שבית המשפט אימץ למעשה את עמדת הפרקליטות לפיה יתאפשר למומחים מטעם הנאשמים במשפט נתניהו "לבצע פעולות במכשיר לשחזור השיחות המחוקות האמורות במשרדי רשויות החקירה ובפיקוחן" ההדגשה שלי

כמו כן, בעבר, במסגרת התנדבותי באתר ויקיפדיה הענקתי לו טובות רבות.

10
עדות אילן ישועה: הכמות עושה את השחיתות
העסקה אינה בלב בהתיק אלא היחסים השוחדיים בין האלוביצים ורוהמ
אילן ישועה
ואת מלחמת העריכה של איתך יש ליישב בצורה אחרת שלא תפגע בחופש הפעילות של שאר הוויקיפדים
עדות אילן ישועה: לגדול שלא יספק את הסחורה אחרי מה שעשינו
מה שקורה בכלכליסט, ידיעות, גלובס, היה סביב המלחמה הרגולטורית של בזק