ראשי ממשלת ישראל. בהערכה כללית

אם התפטר ראש הממשלה מחברותו בכנסת - רואים בהתפטרות זו גם כ מראשות הממשלה תפקיד השרים לבצע את כל הנושאים שהממשלה אחראית עליהם: יחסי חוץ, ביטחון, כלכלה, חינוך, משטרה, בריאות וכדומה
הוועדה המליצה, בין השאר, להקים מינהל למחקר חקלאי ליד ולמנות מדענים ראשיים ב, , ו ממלא מקום מקבל את מלוא סמכויות ראש הממשלה רק במקרה ש מראש הממשלה לכהן באופן זמני מחוק יסוד: הממשלה 1992, מוגבל בתקופה של "עד מאה ימים רצופים" ולא תלוי בחזרתו של רה"מ לתפקיד , אם מונה מראש, באופן אוטומטי מכוח החוק

במקרה שהורכבה , על הממשלה החדשה להודיע לכנסת, עם הבקשה שזו תביע בה אמון, גם את זהותו של , מועד החילופים בראשות הממשלה וכן את זיקתו של כל אחד מהשרים בממשלה - אם לראש הממשלה ואם לראש הממשלה החלופי.

10
אתר חידה
עם הודעה כזו של הנשיא ליו"ר הכנסת או עם הבעת הכנסת אי-אמון בממשלה שחבר הכנסת הרכיב, נכנס הצו של ראש הממשלה לתוקף, ורואים את המצב כאילו הכנסת חוקקה חוק להתפזרותה, ונערכות בחירות לכנסת חדשה לאחר כ-90 ימים
ממשלת ישראל
ריצה את עונשו באגף מיוחד בכלא מעשיהו אשר הותאם לאבטחתו
ראש ממשלת ישראל
בשנת 1978 היו מדענים ראשיים בשבעה משרדים: , כיום משרד הכלכלה , , , , ו
הציע שהממשלה תשב ב שב, לאור חיבתו לנגב בגלל חשיבות התיק והמצב הביטחוני בישראל לעיתים קרובות ראשי הממשלה החזיקו גם בתיק הביטחון
במקרה בו מצליח חבר הכנסת, שצוין בבקשת חברי הכנסת, להרכיב ממשלה, והכנסת מביעה בממשלתו אמון, בטל הצו של ראש הממשלה היוצא לפיזור הכנסת, והממשלה החדשה מתחילה לכהן עם הבעת האמון של הכנסת בה עם הבעת אי-האמון של הכנסת בממשלה היוצאת, תוך שהיא מביעה אמון בממשלה החדשה, מתחילה הממשלה החדשה לכהן

כשר הביטחון הוביל את צה"ל למלחמת לבנון הראשונה, וכראש ממשלה הוביל את ישראל למבצע חומת מגן.

19
ממשלת ישראל
הוועדה לארגון המחקר והפיתוח החלה לפעול כשנה אחר כך והגישה את המלצותיה בדצמבר 1968 והם אושרו על ידי הממשלה בראשות באוגוסט 1969
Category:Prime ministers of Israel
בשנים 2007—2009 כיהן בתפקיד פרופ' יוסף פרשקר, בשנים 2011—2013 כיהן בתפקיד ד"ר
בהערכה כללית
המשרה נותרה לא מאוישת עד למינויה של פרופ' בינואר 2021