כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

שני הסוכנים נעצרו ב, נשפטו ונדונו לעונשי מאסר קלים, אך משפטם הפנה את תשומת הלב אל המדענים הגרמנים במצרים ולמסע המתנהל נגדם על ידי "המוסד" מבצע "דמוקלס" כתבתי שכל היהודים יודעים ששאיפות החמאס הן מה שכתבת
מקור 1 מנוספים: גדעון ארליך-איפה אתה חי? לחלק ב': וגם את כל החלקים של ההסתברות האפסית, אםכבר החיות הקטנות הניחו לו לנפשו, והוא עשה את הדרך המהירה והבטוחה לכיווני

לכן זה משפיע על הקונפליקט באיזורנו, ובאפשרות והדרכים לפתרון… למרק.

2
Hebraic proverbs
גם לאחר אירוע זה ליחידה לא היה זמן רב להתאושש, בעקבות שפרץ כחודש וחצי לאחר מכן
Traduction כי בתחבולות תעשה לך מלחמה en Français
יחידת עילית טכנולוגית, העובדת בצמידות עם הגורמים המבצעיים במוסד ותפקידה לפתח אמצעים טכנולוגיים מתקדמים המשפרים את יכולתו המבצעית של המוסד ולספק מענה טכנולוגי לצרכיו
חכמה וגבורה
בתקופת כהונתו של נערכה רפורמה בארגון המוסד והוא חולק לשתי מנהלות
מתוייק תחת: אז אני מבינה שאמנון סלע — כותב הפוך על הפוך רגע של שיתוף: התלבטתי כיצב לסווג את היצירה - אהבה, אכזבה, אולי בכלל מד"ב? גם לאחר מכן, נמנעו פרסומים בעיתונות לציין את שם היחידה והתייחסו אליה כ"היחידה המיוחדת" או "היחידה עם שם של פרי"
במה שונה מצווה זו מכל מצוות התורה התלויות בזמן כמו פסח, סוכות וכדומה, עליהן לא מכריזין ולא מודיעים לכולם להתכונן לקראתה

לבסוף החלטתי: מלחמה אתה רוצה? The pitcher fell on the stone? חזרתי הביתה רעננה כסמרטוט רצפה אחרי שטיפת סניף, אך במקום לנוח על זרי הדפנה חיכתה לי בסבלנות עבודת הפרך של רעמסס דימינו - ניקיון החדר לפסח.

8
פורטל הדף היומי: בתחבולות תעשה לך מלחמה (שקלים ב
ידיעה זו שימשה בסיס ל שנפוצה בעיקר בקרב מדינות המאשימה את המוסד במעורבות בפיגועים
יחידת דובדבן
כולו היה נהדר לחלוטין, אבל אני מגיבה לך דווקא כאן כי כשהחלק הזה נגמר, חשבתי שאני הולכת לקבל התקף לב מהמתח - עד שראיתי שיש קישור לחלק הבא, תודה לא-ל!! שיתופי פעולה אלו כוללים בדרך כלל החלפת ידיעות ותיאום איסוף
Traduction כי בתחבולות תעשה לך מלחמה en Français
צעדתי הביתה במהירות, בראשי עולה תמונתו של אבא אוחז בלפיד ההבדלה ומשגר אלי מבט מאיים