הצדיק משטפנשט. המונים על קברו של הצדיק משטפנשט

א א הצדיק משטפנשט — רבי אברהם מתתיהו פרידמן, נולד בכ"ה בכסלו ה'תר"ז 1846 , בעיר שטפנשט שברומניה לאחר פטירתו, וכבר במהלך השבעה, הקימו חסידיו לבקשתו בצוואתו ישיבה בחצר ביתו בשם "בית אברהם", שעמדה על תילה עד מלחמת העולם השניה, אז הוחרבה העיר ויהודיה נסו על נפשם לכל עבר
הצדיק משטפנשט, מיעט לצאת את ביתו, למעט חופות שנערכו בחצר ביתו, וביקורים ספורים שערך בקרב יהודי האזור הוא התפרסם כבעל מופת צדיק וקדוש, הוא כונה בפי העם כ'מחולל הפלאות משטפנשט' או 'הצדיק משטפנשט', או בכינוי הרומני: 'מארלה ראבין דין שטפנשט' — הרב הגדול משטפנשט

ההמונים שזכו לקבל את ברכתו ראו ניסים ונפלאות.

שטפנשט
בתחילה סירב לקבל את עול ההנהגה בגיל כה צעיר, אולם לאחר הפצרות דודיו — בניו של רבי ישראל מרוז'ין, והפצרות החסידים שהעריצו את אישיותו, הסכים לבסוף לקבל את האדמורו"ת
'הצדיק משטפנשט' רבי אברהם מתתיהו פרידמן
הישיבה שנקראה "בית אברהם" פעלה עד ל
חסידות שטפנשט
כשהיה בן 22 נפטר אביו והוא הוכתר כאדמו"ר והנהיג את החסידות במשך 64 שנים עד לפטירתו
זו היתה קבוצת למדנים, שישבו בבית המדרש ועסקו בתורה בדומה לאביו הוא המעיט באמירת דברי תורה וגם שיחות כמעט שלא נשמעו ממנו
בביתו המפואר נבנה חדר שכונה "חדר המשיח" והונחו בו כתר זהב וכלים יקרים נוספים לרגל יום ההילולא פקדו המוני מתפללים במהלך ליל אמש והבוקר ראשון את קברו של הצדיק משטפנשט זצ"ל הטמון בבית העלמין 'נחלת יצחק' בגבעתיים

את מקומו מילא בנו, רבי אברהם מתתיהו.

המונים על קברו של הצדיק משטפנשט
לפני הגיעו לגיל 3 למד עימו סבו הרבי מרוז'ין את אותיות הא'-ב', וכאשר הגיע לאות י' אמר לו: 'כעת עשיתיך יהודי טוב'
שטפנשט
בחלוף 36 שנים לפטירתו, ביום ג' בחשוון התשכ"ט, הועלה ארונו מבית החיים שבשטפנשט רומניה, לארץ, או אז נדהמו לגלות את גופו כשהוא שלם לחלוטין
'הצדיק משטפנשט' רבי אברהם מתתיהו פרידמן
אחיינו רבי היה אמור לרשת את מקומו באדמו"רות אך נפטר חודש לפניו
מחסידיו היה רבי , האדמו"ר מ הרב יעקב לנדא, רבה של בני-ברק, ציווה שיוציאו את הצדיק מהארון ויניחוהו על גבי מיטה רגילה כמנהג ארץ ישראל
קברו ברומניה שימש מוקד עליה לרגל לאנשי המקום עד שבשנת תשכ"ט, הועלה קברו מרומניה ל ונקבר מחדש ב ב לאחר מכן נישא לבתו של דודו רבי יוסף מונזון

עם הסתלקות אביו בשנת תרכ"ט, כשהיה בגיל 21 בלבד, הוכתר למנהיג העדה וממלא מקום אביו באדמו"רות שטפנשט שברומניה.

16
הילולת הצדיק משטפנשט: מיהו היה ומה היו סגולותיו?
הוא נפטר ב בגיל 46 ונקבר ב
חסידות שטפנשט
ידוע היה הצדיק בהסתפקותו במועט, זאת למרות הנהגתו האצילית והמלכותית
שטפנשט
יהודים מכל רחבי המדינה באו להתייעץ איתו ולקבל את ברכתו ועצתו, ולעומתם גם הגויים העריצו את הרבי הקדוש