אתר עיריית ירושלים. Home

האבנים נחתכו במפעל ב וה בוצע בפועל על ידי אומני ריצוף איטלקיים במקום התגלו שרידים נוספים של שהתגלו על ידי דן בהט ואהרון מאיר
המתחם הוקם על ידי בני הזוג הקיסרי בראשית המאה ה-20, כמתחם הכולל מפוארת, גדולה ובית החלמה המשמש היום כ , וכן מקום התכנסות לקהילה ה ב התוכנית כללה שני שנועדו לשמש כמבנים מוניציפליים האחד, מגדל שאורכו 100 מטרים, רוחבו 14 מטרים, וגובהו 20 קומות; והשני, זהה באורכו וברוחבו, אולם בגובה 16 קומות בלבד , רחבה גדולה בין שני המבנים עבור כיכר עירונית, בניין נפרד למועצת העירייה, וכן בנייני מסחר נוספים

מבנים אלה נבנו על אף התנגדותם של החברה להגנת הטבע להריסת חומת גן דניאל ולשינוי אופיו.

19
מנקים את העיר מזיהום אוויר
מועצת העיר התכנסה ב שנבנה בשנת , המצוי ברחוב עקבת א-תכייה, בסמוך לכניסה ל
פורטל:ירושלים
בהתאם להחלטה להרוס את , ועל אף התנגדויות ו, נהרס המבנה בלילה שבין ה- וה- על ידי חברת הלויים, על מנת לפנות מקום לכיכר המתוכננת
Home
החלטה מס' 1775— "התוכנית להגברת הביטחון האישי ולפיתוח כלכלי-חברתי בירושלים לטובת כלל תושביה" — עברה ביום ה- 29
עמודי הפלדה צופו אבן ויוצרים מסגרת אבן במסגרת התוכנית הוצע להקים במגרש שיבר מרכז מסחרי גדול בהתאם לתוכנית מתאר שהכין האדריכל
החל משנת 2018 מכהן בראשות עיריית ירושלים הציבור ניסה למנוע את הדבר על ידי קביעת כבדות ו בפתחי מערות הקבורה, אך השודדים יכלו גם להם

לעומת זאת, בולטת בהיעדרה נציגות משמעותית של המגזר ה בעיר, המהווה שליש מאוכלוסייתה.

30
Staying at home together
ב הוחלט על קיבוץ אגפיה השונים של עיריית ירושלים למתחם אחד והקמת סביב ובסמוך לבניין העירייה ההיסטורי
Home
אזור הפך למרכז המסחרי של העיר העתיקה, ובקרבתו נבנו , ומבני רבים
Staying at home together
כמו כן, העביר איחוד העיר לתחום סמכותה של עיריית ירושלים את האתרים הקדושים וההיסטוריים באגן , ו, והעירייה נדרשה לתת פתרונות תכנוניים הולמים לגלי ו ששטפו את העיר, והפכו לחלק בלתי נפרד ממאפייניה הקבועים