ראש חודש כסלו 2020. Rosh Chodesh Kislev 2020

לוח שנה עברי - כסלו תשפ"א לוח שנה עברי - כסלו תשפ"א היום יום שישי, י"ד אב תשפ"א 23 ביולי 2021 כסלו תשפ"א 17 נובמבר - 15 דצמבר 2020 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת א' 17 ראש חודש ב' 18 ג' 19 ד' 20 ה' 21 תולדות ו' 22 ז' 23 ח' 24 ט' 25 י' 26 י"א 27 י"ב 28 ויצא י"ג 29 י"ד 30 ט"ו 1 ט"ז 2 י"ז 3 י"ח 4 י"ט 5 וישלח כ' 6 כ"א 7 כ"ב 8 כ"ג 9 כ"ד 10 כ"ה 11 א' חנוכה כ"ו 12 ב' חנוכה וישב כ"ז 13 ג' חנוכה כ"ח 14 ד' חנוכה כ"ט 15 ה' חנוכה רֹאשׁ חוֹדֶשׁ, transliterated Rosh Chodesh or Rosh Hodesh, is a minor holiday that occurs at the beginning of every month in the Hebrew calendar
Start of month of Kislev on the Hebrew calendar Kislev כִּסְלֵו is the 9th month of the Hebrew year, has 30 or 29 days, and corresponds to November or December on the Gregorian calendar

It is marked by the birth of a new moon.

26
לוח שנה עברי
Start of month of Kislev on the Hebrew calendar
בעולמם של חרדים: ראש חודש כסלו
Kislev כִּסְלֵו is the 9th month of the Hebrew year, has 30 or 29 days, and corresponds to November or December on the Gregorian calendar
חודש כסלו
Read more from Holiday Starts Ends Hebrew Dates Wed, Nov 7 Fri, Nov 9 30 Cheshvan - 1 Kislev 5779 Wed, Nov 27 Fri, Nov 29 30 Cheshvan - 1 Kislev 5780 Mon, Nov 16 Tue, Nov 17 1 Kislev 5781 Thu, Nov 4 Fri, Nov 5 1 Kislev 5782 Wed, Nov 23 Fri, Nov 25 30 Cheshvan - 1 Kislev 5783 Mon, Nov 13 Tue, Nov 14 1 Kislev 5784 Sat, Nov 30 Mon, Dec 2 30 Cheshvan - 1 Kislev 5785 Thu, Nov 20 Fri, Nov 21 1 Kislev 5786 Mon, Nov 9 Wed, Nov 11 30 Cheshvan - 1 Kislev 5787 Mon, Nov 29 Wed, Dec 1 30 Cheshvan - 1 Kislev 5788 References paid link Rabbi Michael Strassfeld
רֹאשׁ חוֹדֶשׁ, transliterated Rosh Chodesh or Rosh Hodesh, is a minor holiday that occurs at the beginning of every month in the Hebrew calendar It is marked by the birth of a new moon
Read more from Holiday Starts Ends Hebrew Date Sat, Nov 18 Sun, Nov 19 1 Kislev 5778 Wed, Nov 7 Fri, Nov 9 30 Cheshvan - 1 Kislev 5779 Wed, Nov 27 Fri, Nov 29 30 Cheshvan - 1 Kislev 5780 Mon, Nov 16 Tue, Nov 17 1 Kislev 5781 Thu, Nov 4 Fri, Nov 5 1 Kislev 5782 Wed, Nov 23 Fri, Nov 25 30 Cheshvan - 1 Kislev 5783 Mon, Nov 13 Tue, Nov 14 1 Kislev 5784 Sat, Nov 30 Mon, Dec 2 30 Cheshvan - 1 Kislev 5785 Thu, Nov 20 Fri, Nov 21 1 Kislev 5786 Mon, Nov 9 Wed, Nov 11 30 Cheshvan - 1 Kislev 5787 References paid link Rabbi Michael Strassfeld

.

18
בעולמם של חרדים: ראש חודש כסלו
בעולמם של חרדים: ראש חודש כסלו
Rosh Chodesh Kislev 2021