חסינות חברי כנסת. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

דמוקרטיה - אפילו שברירית כשל ישראל - יכולה לעמוד בהתלהמות מסוג דבריו של בשארה, ובהסרת החסינות יש צמצום של גבולות השיח הדמוקרטי כדי לעשות זאת, חברי הפרלמנט דרשו חופש ביטוי מוחלט בתוך בית הפרלמנט, דבר שיאפשר להם להתבטות נגד המלוכה, ואף להציע חוקים נגד מדיניותו של המלך, מבלי לחשוש מעונש
יתרה מכך, כאשר העם פועל במצב של ידע חלקי, החלטותיו, בין אם מדובר בתמיכה או התנגדות למדיניות מסוימת, ובין אם מדובר בבחירה בקלפי, מתרוקנות במידת-מה מתוכן, כיוון שהשיקולים שנלקחו בחשבון בטרם קבלת אותה החלטה, עשויים להיות לא רלוואנטיים לעובדות האמיתיות של המקרה סעיף 13א נוסח מחדש בתיקון מס' 7, ונוסח מחדש פעם נוספת, תוך הרחבת ההגבלות שבו, בתיקון מס' 15 משנת 1995

כדי להבטיח פעילות פרלמנטרית חופשית ובלתי תלויה מצד חברי הכנסת.

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
לעומת זאת, אפשר לראות את דברי בשארה כנוגדים את תפקידו וחובותיו כחבר כנסת המחויב לגלות נאמנות למדינת ישראל כדמוקרטית ויהודית
חסינות חברי הכנסת
אחרת לא היה צורך במוסד זה בכלל
חבר הכנסת
ניתנת העדפה לחברי הכנסת על פני אזרחים מן השורה
מיעארי עתר ל, אשר בפסק דין תקדימי, ברוב של 3 מול 2, ביטל החלטה זו, בהתאם לנימוק של הנשיא : "מטרתה של הסרת החסינות לפי סעיף 13 היא במקרה כזה מניעתית, ואין היא יכולה בשום פנים להיות סנקציה; מכאן, שמעשה בעבר במסגרת מילוי התפקיד, אפילו אם הוא בעל אופי פלילי, לא יוכל, כשלעצמו, לשמש עילה להסרת החסינות, אם אין תשתית ראייתית רחבה יותר מחוץ לאירוע החד-פעמי שבעבר, שתצביע על כך שיש חשד סביר לעתיד" נשיא בית המשפט העליון דאז מאיר שמגר קבע כי הדברים שנשא מיעארי בכנס נפלו בתחומה של החסינות המהותית, מאחר וחופש ביטוי מלא הוא עיקר הטעם לקיומו של חוק החסינות
טענות דומות נשמעו לא אחת אף באוסטרליה לשם ביצוע תפקידיהם, נעזרים חברי הכנסת במחלקות ובבעלי תפקידים שונים הפועלים בכנסת, כדוגמת , ובעבר

ביום שפסק הדין נעשה סופי תיפסק חברותו בכנסת.

The Center for Educational Technology
רשימה זו תסקור בקצרה את התפתחות מוסד החסינות הפרלמנטרית בעולם ואת מטרותיה, ותבחן לאור זה את יישומה בארץ על-מנת להעשיר את הדיון העכשווי במסגרת פרשת "האסיר X"
גבולות החסינות המהותית
ניתן להעמיד חבר הכנסת לדין לאחר סיום כהונתו בגין מעשים שאינם מוגנים על ידי החסינות המהותית, בלי שיתאפשר לו לבקש הענקת חסינות
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם
אם נבחן שוב את ההתבטאויות של חברי-הכנסת בשבוע שעבר לאור הרקע שנפרס לעיל, ניתן לראות ביתר בהירות את הסוגיות המורכבות שעומדות על כפות המאזניים בקשר לחסינות חברי-כנסת