מספרים עשרוניים כיתה ה. שברים עשרוניים:בעיות מילוליות

פעילות בחמשושים מצולעים שונים 11 על מנת שיתקבל מספר שלם הנקודה העשרונית צריכה להיות מימין לכל הספרות
מימין לנקודה העשרונית נמצאת ספרת העשיריות, מימינה מאיות, מימינה אלפיות משחקי תרגול בפעולות במספרים טבעיים 4

פי כמה גדול המספר 235.

5
שברים עשרוניים:בעיות מילוליות
מירוץ שברים- השוואת שברים, הרחבה וצמצום, חיבור שברים 10
שברים עשרוניים:בעיות מילוליות
בניית ייצוג כמותי של מספר,ביצוע "המרה ופריטה" והנחת הכמויות המתאימות בטבלת מקומות אנגלית
יישומונים לפי נושאים
בשעה טובה-לומדים לקרוא שעון 3
דוגמה 2 זהו את ערך הספרות במספר 37 צביעת שברים — חלק משלם אנגלית 24
מיקום שבר קטן מ- 1 בנקוד המתאימה לו על ישר המספרים כפות מאזניים-מספרים אנגלית תובנה מספרית 1

לכן יש להזיז את הנקודה שמאלה.

21
שברים עשרוניים כיתה ה
מאפשר בניית מצולעים שונים אנגלית
שברים עשרוניים כיתה ה
שיבוץ ספרות מתאימות בגורמים ובמכפלה
שברים עשרוניים כיתה ה
קריאה נכונה של שברים עשרוניים א היכרות עם שברים עשרוניים משמעות מיקום הספרה במספרים שלמים בשיטה העשרונית למיקום של ספרה יש משמעות רבה למשל במספר 714 7 מייצגת מאות
סוגי תרגילים וכיצד לפתור אותם סוג 1: קריאה נכונה של מספר עשרוני תרגיל 1 תנו שם במילים לשבר העשרוני הבא: 0 להמחשה,השערה ובדיקה של צירי סימטריה שיקופית בצורות שונות אנגלית 39
או: 63 ו- 79 מאיות פיתוח ראייה מרחבית- כיסוי מצולעים במצולעים אחרים באמצעות טרנספורמציות שונות

תפזורת גימטריה מספרים מכוונים 1.

3
יישומונים לפי נושאים
מאפשר המחשה של השבר כחלוקה לחלקים שווים של שלם רמה 1 , כחילוק להכלה רמה 2 , והתאמת שבר למקומו על ישר המספרים רמה 4 אנגלית 6
שברים עשרוניים:בעיות מילוליות
בספרת המאיות חסר 6 לכן נוסיף 6 מאיות
שברים עשרוניים:בעיות מילוליות
בדף זה נתחיל את הלימוד בנושא שבר עשרוני