תתמ ד אורות רש י. התנדבות

יתר על כן, הרי התיכונים המקיפים הדתיים — מסורתיים בנתניה, וודאי לא מרגישים עצמם נפגעים מהמהלך, שהרי הם מראש לא ציפו שהתלמידים התורניים יבואו אליהם תגובתם הנחרצת של בני יעקב, לדעת רש"ר הירש, מוסברת בכך ש"רעיון זה עורר בלבם את ההכרה שיש רגעים שבהם גם משפחת יעקב תאחז בחרב, כדי להגן על כבוד וטוהר
אולם שכם, שהיה כפי הנראה קצר רוח, איננו ממתין לתשובת המשפחה, ומעלה נימוק שנראה לו משכנע יותר — מתנת כסף עבור חלק מהנערים, הייתה זו כבר פעם שנייה שטיפסו לגג, לאחר שעשו כן כמה שעות קודם לכן

הסבר זה מבאר גם מדוע יעקב כעס עליהם לאחר המעשה.

5
רשימת בתי ספר
הטענה הבסיסית הקבועה של נאמני תו"ע היא שכשמוסיפים תורה לחמ"ד, ונכנסים אוכלוסיות תורניות הרי שנוצרת 'הדרה' שמבריחה אוכלוסיות מסורתיות
לציבור הדתי
יושם לב לכך, שראשי שכם מציעים למשפחת יעקב עיסקת התבוללות ששכרה בצדה
רשי
על אחריותה של דינה למעשה האונס, ראו יעל שמש, "ספורי אונס והבניה מיגדרית, היחס לדינה, לפילגש בגבעה ותמר במקרא, במדרש ובפרשנות המסרתית", עיוני מקרא ופרשנות, כרך ז', ספר היובל למנחם כהן, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשס"ה, עמ' 319-315
הציבור התורני לאומי בנתניה נאבק על הקמת מוסדות חינוך על יסודיים לילדיו, אך העירייה מתעלמת ומתנערת ממנו רש"י שם מפרש: "וירא שמא יהרג, ויצר לו — אם יהרוג הוא את אחרים"
עוד הוסיף השופט: "לא מצאתי ממש בגירסת העירייה, שגם לא הציגה סקרי בטיחות, לא הביאה עדים רלוונטיים ולא פירטה מה נעשה בזמן אמת עיריית נתניה ומשרד החינוך, קראו לנו לדגל ובקשו מאיתנו להיכנס למקום, מפני ש-97% מהתלמידים היו בני העדה האתיופית, ומספר התלמידים הלך ופחת במהירות

אמר ר' יוסי, כשהאשה מצנעת את עצמה בתוך הבית, ראויה להנשא לכהן גדול.

14
ועד ההורים מגיב לנאמני תורה ועבודה
כל מתנדב מצטרף לקבוצת גיל מסויימת, ומסייע למדריכים הקבועים בפעילויות ובחוגים, ובנוסף, כל מתנדב מקבל מספר חניכים מהקבוצה שבהם הוא צריך יותר להתמקד: לקחת לשיחות אישיות, לתת להם יותר יחס בפעילויות וכו'
התנדבות
הנימוק שהניע את שמעון ולוי היה מוצדק
רשי
ועכשיו בנוגע לטענות על המאבק למוסדות תורניים בגיל תיכון