הצהרת בריאות בר אילן. ידיעון לתואר שני ותואר שלישי

תיאור המגמות המגמה לסוציולוגיה ארגונית המגמה לסוציולוגיה ארגונית מתמקדת בתחומי ידע הקשורים לחקר ארגונים, עבודה ועיסוקים על התלמידים להיבחן במועד הראשון האפשרי בשנה הראשונה ללימודיהם
אין להירשם לקורסים אוניברסיטאיים המתקיימים ביום ד' בשעות אלה הכתובת היתה על הקיר, רק היו שבחרו

תלמידים שלא השיגו ציון פטור באנגלית, חייבים לעבור את הקורס באנגלית בשנת הלימודים הראשונה.

13
ניהול מערכות בריאות
רבים מבוגרי המגמה השתלבו במשרות בכירות בתפקידים של ייעוץ ארגוני, ניהול משאבי אנוש ומחקר יישומי ואקדמי
ידיעון לתואר שני ותואר שלישי
תלמידים שלא יעמדו במבחן המיון, יחויבו בקורס שניתן על ידי המחלקה לאנגלית
ניהול מערכות בריאות
מועמדים בעלי תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שכתבו תזה, אשר ציון עבודת התזה שלהם לתואר שני הוא לפחות 86, ואשר מפגינים יכולת מיוחדת כתלמידים וכחוקרים, רשאים להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי
במקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל תישקל המועמדות של תלמידים שהתואר השני ועבודת התזה שלהם אינם בתחום של סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
הסדנה מתקיימת פעם בשבועיים וערכה ש"ש אחת

מרחב העיסוקים כולל תפקידי ניהול ותפעול בתחומי ממשל ורשויות שונות, ארגוני בריאות בחטיבות בתי החולים ובקהילה, בתי חולים ממשלתיים ופרטיים, צה"ל, ארגונים עסקיים ותעשייתיים ושרשראות הספקת מוצרים או שירותים למערכת הבריאות.

27
צאר הבריאות: האם משה בר סימן טוב ייצא מהקורונה מנצח
ההוראות לכתיבת עבודת תזה -
ידיעון לתואר שני ותואר שלישי
זכאות לפטור ניתנת על פי הקריטריונים של המחלקה ללימודי שפה זרה פרטים בפרק המבוא
ניהול מערכות בריאות
שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל