קופים קטנים. מצאו את הקופים 2

גודול גילתה שהשימפנזים דוחפים מקלות לתוך חורי ו חלק גדול מהסרטים עליה הופקו על ידי
היא התעניינה ב מאז נעוריה גילוי נוסף היא העובדה שבעת , שימפנזים יכולים לשתף פעולה כדי לצוד קופים קטנים

בעקבות עבודתה עם ליקי, החלה לעבוד וללמוד על ב שב, ביולי.

6
קוף עצוב שמח קופים קטנים
ג'יין גודול ציינה כי שימפנזים מסוימים עשויים "לרקוד" עם תחילת גשם כבד או כאשר הם עוברים ליד מפל מים
מצאו את הקופים 2
כל הרווחים ממכירת הקומיקס הופנו אל מכון המחקר של גודול, והיא כתבה הקדמה משעשעת לספרו של לארסון ובו סיפרה את הסיפור במלואו
מצאו את הקופים 2
הארגון פועל נגד , תעשיית ה, , השימוש בבעלי-חיים לצורכי , והפגיעה בבעלי-חיים ב
מכון המחקר של גודול כעס על הפרסום, ו שלחו מכתב ללארסון, שבו טענו שהציור משמיץ ואכזרי, ואם לא תתפרסם התנצלות מאת לארסון, גודול תתבע אותו ג'יין גודול הייתה שונה מחוקרי חיות רבים אחרים בזמנה בכך שלמדה על בעלי החיים לא בדרך תאורטית, אלא בדרך מעשית
אחותה, ג'ודי, נולדה בשנת כשהייתה בת ארבע בחודש , המזכיר הכללי של ה, , הכריז על דוקטור גודול כ"שליחת השלום ברחבי העולם"

הם טוענים שלפני יציאה אל ה כדי לצפות ב צריך לחקור אותם מהפן התאורטי.

16
קוף עצוב שמח קופים קטנים
עם 19 שלוחות מסביב לעולם, המכון הוכר בפעילותו החדשנית עבור שימור קהילות השימפנזים והפעלת תוכניות ללימוד נוער על שימפנזים ועל חיות בסכנת הכחדה בכלל, ב, שהתרחבה בהמשך ל-87 מדינות
קוף עצוב שמח קופים קטנים
קוף עצוב שמח קופים קטנים
היא משערת כי התנהגויות "" כלומר, הקשורות ; במקרה זה, ליסוד המים אלה הן למעשה "מבשרות הטקסים הדתיים" כלומר סימנים ל
גודול מקדישה את זמנה לתמיכה, למחקר, להבנת השימפנזים ולפעילות הגנה עליהם ברחבי העולם, שכוללת הרצאות ומחקרים במדינות רבות בנוסף, גודול גם קראה בשמות לשימפנזים שאותם חקרה, וזאת בניגוד לגישה הרווחת לפיה יש ליצור ריחוק מסוים בין החוקר לבין מושא המחקר, בעל החיים, כדי לא ליצור קרבה רגשית
בנוסף, לגודול פינות במספר סדרות וכן היא כותבת טור במגזין חיות הבר של ה- ג'יין נישאה בשנית, לדרק ברייקסון, באמצע , עד למותו, בשנת

מנישואים אלה נולד בנה, ב-.

קוף עצוב שמח קופים קטנים
יתר על כן, השימפנזים עשויים להתאים ענף לתפקיד על ידי קיצוצו לאורך הנכון ותלישת העלים מעליו
קוף עצוב שמח קופים קטנים
לאחר שהוריהן עברו גודול ואחותה עם אמן לבורמות'
מצאו את הקופים 2
היא יצאה אל ה, לצפות בשימפנזים בסביבתם הטבעית, מתוך אמונה ששם היא תוכל ללמוד עליהם בצורה הטובה ביותר, וכך גם תוכל ליצור איתם קשר אמין יותר