רובן ירושלים. ירושלים בתקופת המנדט הבריטי

ב- 1948, התפוצצה ליד מערכת העיתון ברחוב הסולל 9 רחוב "חבצלת" שאותה הובילו, ככל הנראה, שוטרים בריטים ב החלו בבניית הבניין בליבה של ירושלים וב נחנך הבניין על ידי הגנרל
על פי התוכנית העיר העתיקה תזכה לשימור, בשל היותה גרעין המכתיב את אופייה הדתי והייחודי של ירושלים מרכז העיר ככלל נהנתה מדמי שכירות גבוהים ושכונות הפריפריה, כמו , , , , ו היו בעלי שכירות נמוכה

בשנת ריבלין אירח מספר מנהיגים בינלאומיים חשובים, בהם ו.

20
תפריט מסעדה
השטח מצפון לרחוב ז'בוטינסקי, פרט לשטח בניין , היה פנוי
ירושלים בתקופת המנדט הבריטי
בחודשים — נערך על ידי "ועד הקהילה העברית" ב
תפריט מסעדה
ריבלין מאמין בתורת ובהדר ה
בשנת התגייס ל ושירת ב בנובמבר 1931 ערכו הבריטים שהיה המפקד היסודי שנערך בארץ ישראל המנדטורית, מבחינת ארגון, עיבוד וניתוח הנתונים, כשנוסף על הנושאים שהוזכרו ב-1922 נאספו גם נתונים על אזרחות, משלח יד, ענף כלכלי, ומומים גופניים
סגנון ה, נגזרת מתנועת ה ובאה לידי ביטוי בבנייה פשוטה, נקייה מקישוטים השמה את הפונקציונליות בראש סדר העדיפות התכנוני ומאופיינת בבתים בעלי גאומטריה פשוטה וברורה האלימות ומעשי האיבה לא פסחו על ירושלים הערבית וב- 1948 פוצצו אנשי ההגנה את , מלון בן שלוש קומות שפעל ב בשכונת ב, בפיצוץ נרצחו 26 איש וכ-60 נפצעו, רובם בני הנוצרים בעלי המלון וקרובי משפחתם, נשים וילדים, וכן סגן הקונסול הספרדי בירושלים שהתגורר במלון

ההיתקלות הראשונה בין יהודים לערבים בעיר התרחשה למחרת, בעת.

14
ירושלים בתקופת המנדט הבריטי
הוא ידוע ברגשנותו ובחשיבות הרבה שהוא מעניק ל, ל ול ממלכתיים ובפרט ל ב שבו נאם מספר פעמים כ
תפריט מסעדה
בתחילת כהונתו היה ריבלין הנשיא הישראלי הראשון שהשתתף באירוע לזכר
ראובן ריבלין
בעקבות הכרזה של שופט , , על ביטול סעיף בחוק של הכנסת , ביקר ריבלין את על "" שהוביל כנשיא , שלדבריו התפתחה להפיכה שלטונית המכרסמת ב"יסודותיה המקודשים ביותר של ה הישראלית", ריבלין הוא שטבע את הביטוי "כנופיית שלטון החוק" בהקשר זה
אין זו אהבה שכולה רגש, אסתטיקה או דת, ומכל שכן אין זו אהבה ארכאולוגית או תאולוגית גרידא - אף שאני מקווה שיש בה שמץ מיסודות אלו הוא שם דגש על הממלכתיות הישראלית, כפי שהיא מתבטאת במוסדות המדינה והממשל, ובראשם
שכונות שנבנו בסוף מחוץ לחומות היו מבודדות, מנותקות וחסרות תשתית מודרנית לפיכך הוציא סטורס מספר פקודות, צווים מנהליים ותקנות הנוגעות לבנייה בירושלים, ועל מנת לסייע בגיבוש תוכנית מקיפה לבנין העיר יזם את הקמת Pro Jerusalem Society

כשראיתי איך שוחטים בעלי-חיים — מאז נהייתי צמחוני.

30
ראובן ריבלין
ב- נבחר לכהן בפעם השנייה כ
ראובן ריבלין
טרור חייב להיות מוקע ללא תנאי וללא התפתלויות
ירושלים בתקופת המנדט הבריטי
בעת הרצח עבד ביליג על מחקרו בתולדות התרבות הערבית