סדר ראש השנה. קידוש לראש השנה

ברוך אתה ה', מקדש בשבת אומר: השבת ו ישראל ויום הזיכרון מברכים: אם מקדימים תמרים לתפוחים מברכים בורא פרי העץ על כל הפירות
כן מציין הרב כי אצל יהודי תימן נהגו לערוך את הסדר בלילה הראשון בשל המצלול שלו, מברכים "יהיה רצון שייתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו", ויש המברכים: "שייתמו חטאינו"

בקרב קיים מנהג לפיו מפצלים את אכילת הסימנים לשני חלקים; בתחילת הסעודה אוכלים מהמינים המלוחים: קרא דלעת , ראש כבש, לב, ריאה, סילקא תרד , כרתי, רוביא לוביא.

26
סדר ליל ראש השנה
כרתי ממשיכים אל הכרתי קרישה ומברכים: יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו"
קידוש לראש השנה
קרא קרא היא מין ממשפחת ה אך לא ברור לחלוטין לאיזה מין הכוונה
קידוש לראש השנה
להדליק נר של יום טוב" ו"שהחיינו"
הסמלים הם שנותנים את הטעם האמיתי לחיים והם שנצרבים בזיכרון ילדותינו ומאפשרים את הגעגוע לימים, לחגים ולמועדים כפי שנחלנו בבית הורינו באשר לאופן ההכנה קיימים מנהגים שונים
סדר הסימנים לאחר מכן ניגשים לברכות עצמן מנהג פחות נפוץ, המקובל בחלק מעדות האשכנזים, הוא לערוך את הסדר רק בלילה הראשון של ראש השנה

כך למשל בכמה קהילות ספרדיות מכינים ריבה מדלעת קרא וכן מחבושים, תפוחים ומינים נוספים.

9
סדר ראש השנה
עַל כֵּן, בֵּרַךְ ה' אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת וַיְקַדְּשֵׁהוּ
ברכות לראש השנה 2020: סדר ראש השנה המדריך המלא
יש שנוהגים לערוך אותו לפני ו, ויש הנוהגים לעשותו דווקא לאחר ברכת המוציא
סדר ליל ראש השנה
הכוונה היא שכאשר נמצאים לפני האדם מאכלים שונים עליו לברך עליהם בסדר הבא: מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל נהיה בדברו