המסחר בבורסה בתל אביב. הבורסה

הבניין משתרע על שטח של 22 הבורסה משמשת למסחר ב, ולגיוס וחוב לחברות ולממשלה ב הישראלי
אם ב-2007 היה מחזור המסחר היומי הממוצע בהיקף של 2 בבורסה בתל אביב מתקיים גם מסחר במניות בעלות — המאפשר לחברות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסות זרות מסוימות ארה"ב, בריטניה, סינגפור, הונג קונג וקנדה , לרשום אותם למסחר גם בישראל, ולהיסחר כחברות דואליות

האנליסטית רוני סלוצקי מלאומי פרטנרס מגיבה לפרסום תוצאות חילן: "הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-424.

3
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
הבורסה מפרסמת באתר האינטרנט שלה טבלת השוואת עמלות, המאפשרת השוואת מחירים בין עמלות המסחר השונות
בורסת
בשנים האחרונות סבלה הבורסה בתל אביב מ"התייבשות" — ירידה משמעותית במחזורי המסחר
הבורסה
מנגד, בין החברות שרושמות ירידות: מאסיבית מאבדת 8
ב פעלה הבורסה להפוך לחברה למטרות רווח בדיקה אחרונה ב-26 באוגוסט 2017
המסחר בניירות ערך בארץ ישראל החל ב, בעקבות של בנקאים יהודים שנמלטו מ חברות הנסחרות בבורסה מוכרת אחרת רשימה סגורה של בורסות במדינות מתקדמות - NASDAQ, ב-New York Stock Exchange NYSE , ב-NYSE MKT לשעבר AMEX , ב-London Stock Exchange's Main Market LSE וב-High Growth Segment יכולות להירשם רישום דואלי מהיר לתל אביב תוך דיווח ורגולציה על-פי המתכונת הזרה, כאשר דרישות הרגולציה המקומיות עליהן מצומצמות

ההשפעה הייתה הן על הפעילים השונים בשוק ההון מוסדיים ופרטיים שסוחרים בבורסה, הן על חברי הבורסה שהפכו לפחות רווחיים וחלקם נסגרו או נמכרו והן על החברות הרשומות למסחר בבורסה, שנדרשו לעלויות רגולציה גבוהות יותר ולתהליך קבלת החלטות ארוך, יקר ומורכב יותר מבעבר.

10
המסחר בתל אביב ננעל בירידות של 0.3% במדדים המובילים
שתיהן הגיעו למסקנה שערכו הממשי גבוה בהרבה מערכו בספרים
המסחר בתל אביב ננעל בירידות של 0.3% במדדים המובילים
ב- עמד מחזור המסחר בניירות ערך והמירים על 265
המסחר בתל אביב ננעל בירידות של 0.3% במדדים המובילים
הרווח התפעולי בנטרול הוצאות ח"פ הסתכם בכ-28 מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 15