אמן האשליות. אמן האשליות

He chases after the man, but the man boards a train and escapes בכל פורום, פומבי יותר או פחות, מדגישים גופי הביטחון שיש צורך ביטחוני קריטי בפעולות שמטרתן לייצר כוח-נגד לפנאטיות האסלאמית הדתית הצומחת במהירות מסחררת בתוך הוואקום המדיני הקיים
בן-ארי ומנדלבליט פועלים בשיתוף פעולה מלא ורציף נתניהו ועורכי דינו אינם טיפשים

ולכן, קיים פער ניכר בין קו ההגנה המשפטי שנתניהו מעלה בחקירותיו, לבין קו ההסברה התקשורתי שבו הוא נוקט.

6
אמן האשליות: מה מצבו האמיתי של נתניהו בחקירות נגדו
אייזנהיים הצעיר מכין עבור סופי עם תא סתרים שבו הניח את תמונתו
אמן האשליות
Leopold invites Eisenheim to conduct a private performance at the palace
אמן האשליות
Leopold secretly attends one, during which Eisenheim summons the spirit of Sophie, who says that someone in the theater is her murderer
אייזנהיים עוזב את כפרו ושב ל 15 שנה מאוחר יותר כ כפי שדיווחנו בעבר, באשר למשמעות המשפטית של התנהגות נתניהו, כפי שזו הולכת ונחשפת בחקירת שלושת התיקים, ישנן ועוד עשויות לצוץ מחלוקות בין גורמי הפרקליטות הבכירים שמטפלים בהם לבין עצמם
He asks the boy who gave him the notebook, and the boy replies "Herr Eisenheim Together with and , The Illusionist was one of three films in 2006 to explore the world of

בכך הוא שומט את הקרקע תחת אשמת המרמה.

אמן האשליות
אייזנהיים, המתאבל על מותה, מכין מופע חדש ב חדש שבו הוא מעלה מן ה של מתים
אמן האשליות
כשנתניהו נשאל מדוע, אם כן, הוא חתם ביוני 2016 כשר תקשורת על הסדר ניגוד עניינים שבו נקבע כי הוא מנוע מטיפול בחברת בזק ובחברות הבנות לאור יחסי החברות עם אלוביץ', התשובה שלו היא שמדובר היה בהסדר מיותר, שהוא החליט לחתום עליו כדי למנוע לזות שפתיים, מטעמים של נראות ציבורית בלבד, ולמעלה מהדרוש
אמן האשליות
אול שואל את הילד מהיכן קיבל את המחברת, והילד אומר שאייזנהיים נתן לו אותה