משרד הרישוי רישיון רכב. משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה

בעת מכירת הרכב , הנכה יהיה פטור מתשלום העברת בעלות, כאשר שינוי הבעלות מתבצע במשרד הרישוי בלבד על מבקשי תו החניה להמציא את המסמכים הבאים: - מסמכים רפואיים עדכניים - מצילום ת
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה אגרת רישוי מופחתת מושתל כבד יכול בתנאים מסוימים לשלם אגרת רישוי מופחתת ולקבל תו נכה לרכב לנכה בגיל פרישה ויותר יינתן רק תו נכה ולא פטור מאגרת רישוי

תו נכה לרכב של נכה שהגיע לגיל פרישה יינתן רק לנוהג בעצמו ורק לכלי רכב בבעלותו.

5
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
אין צורך להגיע למשרדי הרישוי
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
בקשות לתו נכה יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
לידיעתך: אגרת רישוי מופחתת ניתנת כל עוד הרכב רשום על שם הנכה או על שם בן זוגו בלבד, או על שם האופטרופוס שלו
תו נכה לרכב תו חניה לרכב נכה יכול לקבל מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 60% לפחות ורופא של לשכת הבריאות אישר כי תנועתו בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותו

.

6
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה

.

7
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה
משרד התחבורה, אגרת רישוי מופחתת, תו נכה