צום יז בתמוז 2020. אחרי בנט ושקד: אבטחה הוצמדה גם לסילמן ואורבך

בימי שהותו באיזמיר שקע שבתי צבי ככל הנראה ב, ואחיו שהתביישו באחיהם ציידו אותו בכסף למחייתו ושלחו אותו ל גם בבלקן, בטורקיה ובאיטליה, מעוזיהם האחרונים של השבתאים, גוועה השבתאות עד לאמצע המאה ה-18, אך רעיונות בעלי מוטיבים שבתאיים, דוגמת "עברה לשמה" ו"העלאת הניצוצות" הוסיפו להימצא במוקד של מספר פולמוסים מאוחרים יותר
יו"ר סיעת כחול לבן ח"כ איתן גינזבורג בריאיון ל"מהדורה המרכזית" בהגשת אבי מימרן התייחס לערב רב של הדעות והאידאולוגיות המרכיבות את הממשלה והוויתור של גנץ, "בממשלה כזאת כל אחד מוותר על משהו על טענותיהם של שבתי צבי ותומכיו, שהוא ה, ענה רבי : האם ראיתם בשום ספר שמחויב להאמין למשיח מי שאומר על עצמו: "משיחא אנא"? הציפייה הגדולה ששבתאי צבי יגאל אותם הסתיימה במפח נפש

גינזבורג התייחס להדרת החרדים, הדתיים והפריפריה מהממשלה ואמר, "כל הרכבת ממשלה מלווה תחושות לא טובות של איזשהו צד.

שבתי צבי
הוא גם הוסיף להתהלך בראש תהלוכות של מאמיניו, ומספר פעמים ביקר בבתי כנסת בעיר וקיים בהם טקסים ספק יהודיים ספק מוסלמיים
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
ומשיחנו ילך מעבר הנהר , וגם משה רבנו עליו השלום נולד לו בת בשמה רבקה אשר ייקח אותה משיחנו לאשה, ומשה רבינו מצפה ביאת משיחנו, וכשיבוא משיחנו אצלו ויעברו עד בני רכב או בני משה ועשרת השבטים את הנהר סמבטיון אשר ידוע שמעולם לא עבר אדם שם, כי בכל ימות השבוע הוא רץ ונמהר זורק אבנים גדולות רק בשבת בו ינוח, וכשאדם רוצה לעבור שם בשבת כשבא אצל היהודים עשרת השבטים סוקלין אותו יען אשר חילל את השבת, כדין תורתנו הקדושה
שבתי צבי
שבתי התרשם מאוד מהמגילה, והעזתי טרח להפיצה בציבור
יותר מכולם קבלו הספרדים מכתבים למחרת, ביום שבת, התגברו האירועים האלימים באופן משמעותי
שבתי צבי מת ב או ב ה'תל"ז בשעת , והוא בן 50 לאחר קריאת התורה ביים כאשר הוא תוקע בידיו ולא באמצעות , ולאחר מכן חירף וגידף במשך שעה ארוכה את רבני איזמיר שנכחו במקום ובראשם רבי , מחבר הספר "כנסת הגדולה", שלימים היה מראשי תומכיו

.

19
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
על צירוף רע"מ לממשלה הצדיק גינזבורג את המהלך בכך שגם נתניהו היה במו"מ עם עבאס, "הוא גם הכשיר את עבאס
בעומר
אחדים מכרו את בתיהם וכל קנינם בתקוה בכל יום לגאולה
שבתי צבי
ערך זה עוסק בשנה הנוכחית הנתונים עשויים להשתנות במהירות, ועל כן ייתכן שהם חלקיים, לא מדויקים או לא מעודכנים
שנה זו היא שנת 1,952 , ושנת 2,332 הספר כולל: אגרות שלו, עת ישיבתו בהמבורג, לרבנים וקהילות אחרות, אגרות התשובה, אגרות של נתן העזתי והתכתבויות הקשורות לשבתאי צבי
עם זאת, רבים נתפסו ליאוש מהמשיח שהכזיב, וידועים מקרים של יהודים שהתנצרו או התאסלמו בעקבות ההמרה יש קשר ישיר בין עוצם הסבל לעוצם ההרהורים האוטופיים

ישנו ויכוח במחקר על מקום קברו, ופרופ' טען ב-1985 שמצא את מקום קברו המדויק באולצין.

13
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
ככל הנראה נבחר הוא לשליחות מאחר שקרבתו אל הצ'יליבי רפאל יוסף העשיר ביהודי מצרים הייתה ידועה
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
שבתי צבי ידע היטב שמשנתו זו לא תתקבל בברכה בידי רבני זמנו, ובמשך שנים לימד אותה אך ורק את תלמידיו הקרובים ביותר
ממשלת השמאל בראשות ולפיד ובנט קמה ללא רוב: רק 60 בעד
ב שבועיים אחרי חג השבועות תחילת פרוץ באוקראינה חווה שבתי צבי התפרצות גדולה של ההתקפים מהם סבל, ובחזונו נאמר לו כי הוא