كل عام وانتي حبيبتي. كل عام وأنت حبيبتي by نزار قباني

Wish I was able to meet this controversial poet As I grew older I dont particularly like how he portray women but still can't say I wasn't deeply moved by him
Left me with the most beautiful feelings ever Wish I was able to meet this controversial poet

Left me with the most beautiful feelings ever.

2
ميلاد حبيبتي كل سنه وانتي طيبه حبيبتي
Read this books and re-read it tens of time when I was 17yrs old
كاظم الساهر كلمات أغنية كل عام وأنتِ حبيبتي
كل عام وانتي حبيبتي
Attempting to read his books again after 20yrs
Attempting to read his books again after 20yrs As I grew older I dont particularly like how he portray women but still can't say I wasn't deeply moved by him
Read this books and re-read it tens of time when I was 17yrs old

.

11
رسائل عيد ميلاد حبيبتي 2021
كاظم الساهر كلمات أغنية كل عام وأنتِ حبيبتي
كل عام وانتي حبيبتي

.

10
ميلاد حبيبتي كل سنه وانتي طيبه حبيبتي
كلمات كل عام وانتي حبيبتي , الابيات الشعرية لكل عام وانت وحبيبتى
كلمات كل عام وانتي حبيبتي , الابيات الشعرية لكل عام وانت وحبيبتى