עקידת יצחק לקריאה. עקדת יצחק

והחלק השלישי עוסק בביאורים לפרשה המוצגים בדרך של שאלות ותשובות הנסיון קשה, אלוקים מורה לאברהם לקחת את בנו ולהעלות אותו לעולה
ואז המשיח שהיה נסתר כמך גויים כל ניסיון רומם ונישא אותו והגביה את שיעור קומתו הרוחנית

לידת יצחק מלווה בשמחה גדולה: "ותאמר שרה צחק עשה לי א-להים כל-השמע יצחק-לי" בראשית כא,ו.

20
vayera
בתחילה, יצחק שואל "ואיה השה לעלה" ואברהם עונה לו "אלוקים יראה-לו השה"; זהות השה ומהות השה נשארת לא ברורה
עקידת יצחק
ואם הם מוחים ולא מצליחים , אז הסיבה שיכולה להיות , שהם לא מכוונים לשם שמים אלא לשם רווח , כבוד כסף ושלטון
ישיבת ההסדר ירוחם
The greatest example of this, he says, is Avraham performing Akeidas Yitzchak
להשלמת העניין יש להעיר שמרגע שאברהם רואה את המקום מרחוק פסוק ד , מתחילה הליכה שאין לנערים חלק ומושג בה נטל את הסכין בידו לשוחטו, אילולי שאמר לו הקב"ה: "אל תשלח ידך אל הנער" - כבר היה שחוט
And so they took him out and killed him This is so because slaughtering one's child is incredibly painful and difficult

רק יראת האלוקים של אברהם מאפשרת לו לראות את האיל, וכך להקריב לעולה את השה שאלוקים יראה-לו.

3
עקידת יצחק לקריאה
אם הניסיון היה בשם אלוקים, ההצלה היא בשם ה', מכאן אפשר אכן ללמוד כי לפי מידת הדין, העקידה הייתה צריכה להתקיים אולם מידת הרחמים התערבה ומנעה אותה
vayera
מעשי אברהם מתוארים בצורה מפורטת, רווּיָית פעלים
יצחק עראמה
עקידת יצחק תביא את אברהם למקום שהוא רחוק ממנו כרגע, למדרגה גבוהה יותר, לעתיד שהוא מעבר לעולם המושגים הנוכחי שלו
הליכת אברהם להעלות את בנו לעולה "על אחד ההרים אשר אומר אליך", היא הליכה גם גיאוגרפית וגם הליכה רוחנית שמביאה את אברהם למדרגה חדשה, שאין משמעות לשמה למי שנמצא במדרגה נמוכה יותר כאשר מופיע שם זה מופיעה מידת הדין, שם ה' עצמו הוא מידת הרחמים
התיקון של החטאים האלה צריך להיעשות חסדי ה' ע"י התורה ומצוותיה עם הייסורים -כפרת העוון-והם שיביאו את העולם לקבל שכר לא בחסד אלא בזכות ואז הוא יקבל הנאה מושלמת--כך אומר מסילת ישרים, אחרי שיגמרו הייסורים המוקצבים יגיע זמן משיח שידריך אותנו כיצד לפי התורה נעשה את התיקון לכול החטאים , וכמובן ללכת לפיה אם רוצים לעשות טוב לעם ישראל ולקרב את הגאולה שיפסיקו הנשים לכתוב כל דבר שקשור לתורה

איך אברהם מסוגל לקחת את המאכלת על מנת לשחוט את בנו? בין אברהם ויצחק מתנהל דו-שיח ואילו הגר ובנה אינם משוחחים.

12
ישיבת ההסדר ירוחם
בפסוק י"ט, אברהם חוזר אל נעריו והם הולכים יחדיו אל באר שבע
עקדת יצחק
אין שאלות לרבש"ע, והרמב"ם במורה נבוכים מסביר את העניין של אומות העולם והעניין של מסירת הנפש למן הקב"ה
עקידות יצחק לקריאה
לדוגמה נביא את יצירתו של רמברנדט המהווה מעין אב טיפוס לדגם זה