כמעט שבת שלום. ארץ נהדרת

כך משולבים שני היסודות שעסקנו בהם עד כה דבר זה היה מונע מאנשים לומר שהתורה נתנה לדור המדבר בלבד ולא לדור הכובשים, והיא נכונה רק לשעתה
מלמד שמותר לאדם לנשק את המת עד שלא נקבר, וזו היא נשיקה של פירוד גמור" שכל טוב בראשית פרק נ ד"ה ויפול יוסף חסרונן של כל אוכלוסיות אלה בולט שם גם בימים אלה

תוכנית הבידור הישראלית קיבלה השראה רבה מתוכנית הבידור ה "" וכן מתוכניות נוספות כגון "".

כמעט שלום שבת
זהו יום מותו של אברהם
News1
למה לדעתך מתעקשים על המהדורה הזו כל-כך? עיסוק בפרשיות הטומאה הנושאים שבהם עוסקת הפרשה הם לא כל כך נעימים — ענייני טומאה, טומאה היוצאת מן הגוף ושאר פרטי העניינים הללו
שבת חוגגת את העברית, בשאר ×”×ª×•×›× ×™×•×ª מתעללים בה
ויש לתרץ ע"פ דברי הרבינו בחיי בפרשתינו שמסביר שהספירה אצלנו היתה ע"י מחצית השקל ולא ספירה לגולגלותם משום שכאשר מונים את ישראל לגולגלותם נידון כל יחד לבדו ודינו יכול להיפסק לחובה ומשא"כ כאשר אינם נמנים הקב"ה מודד את זכויותיהם ככלל ישראל, ולכן כל יחיד ויחיד ניצול בזכות הכלל וא"כ מובן שכאשר דוד מנאם לגולגולותם כ"א נידון בפני עצמו וממילא נידונו במגיפה כי "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" אבל אצלנו מנאם ע"י מחצית השקל ולא "לגולגלותם" ולכן לא היתה מגפה בהם
במהלך הפרשה יעקב עבר שתי תמורות שמרו על אוזניכם מפני שמיעת דברי רכילות
מכאן הנטייה להתעלם מן החתירה לאידיאלים, למטרות — על ולתאוריות ערכיות אבל זה לא רק הם שלא צופים, איך יכול להתקיים היום דיון פוליטי בלי? הכפרה מתבטאת בכך שבמחצית השקלים הללו, קונים קורבנות ציבור, המכפרים על הכלל

באופן אישי, זה × ×¨××” לי קצת מעט מדי, ×œ× ×•×›×— הרשימה המתארכת של ×”×˜×™×¢×•× ×™× × ×’×“, אבל העיסוק בשפה ללא ספק עשוי לגרום ×œ×¢×•× ×’ רב.

10
שבת שלום!
מערכת היחסים עם הקב"ה עולה בערכה על כל דבר אחר, משום שהקב"ה הוא המקור לכל
שבת שלום!
אם הספל שלך, אנא צור עמי קשר, בכדי שאוכל לפצות אותך
כמעט שבת שלום: ירידה ברייטינג של מגזיני החדשות בערבי שישי
כי כמו מי מילל זה אשר הצער של יוסף יהא לתכלית נרצה כזה, שידור במצרים ויהי לשליט ויפרסם דעות צודקות"