שעת אפס. 4girls פורגירלס

כניסת התוכניות השונות לתוקף תעמיד את התחזית האופטימית הזאת במבחן קרוב מאוד מדובר בקריטריון מורכב, מאחר שבחוק נקבע מנגנון פיקוח מחירים, שמטרתו לנסות למנוע מצב שבו כניסת החוק לתוקף תיצור עליית מחירים
צ'מפיון הל ברטלט תסריט ארתור היילי עריכה ג'ון ס על אף שבמקומות רבים בעולם כל שיעור שמתחיל לפני 08:00 נחשב לשעת אפס, בברזיל תחילת הלימודים לפני 08:00 היא עניין שבשגרה, ואין היא נחשבת לשעה מיוחדת

לבתי ספר דתיים-ממלכתיים מותר לקיים לפני השעה 8:00 משום שהתפילה אינה נחשבת כלימודים.

6
שעת אפס: משבר בזמן
אחרי תקופה ארוכה של ציפיות ולאחריהן אכזבות, בקרוב זה יקרה
4girls פורגירלס
שאיפה זו הצליחה באופן מרשים ולסין יש את אחת ממערכות החינוך המצליחות בעולם
4girls פורגירלס
גם אצלי בבית ספר מתחילים ב7:45 אבל אף אחד לא מתלונן כי זה טוב לנו, אנחנו מעדיפים לסיים יותר מוקדם
הראשון, מ־07:00 - 12:00, השני מ־12:00 — 17:00, והאחרון מ־17:00 - 22:00 ערך זה עוסק בסרט הקולנוע
כרבע מתלמידי ישראל בגיל החטיבה והתיכון מדווחים שהם עייפים בבית הספר משרד החינוך בישראל אסר על בתי ספר להתחיל ללמוד לפני השעה 8:00 בבוקר, ושעת האפס בוטלה באופן רשמי

הדבר לא השקיט את התלונות ובקיץ 2015, בעקבות תלונות רבות מקרב תלמידים, ארגנה מועצת התלמידים והנוער הארצית מחאה.

10
שעת אפס (לימודים)
אבל כשמשרדי הממשלה יודעים שהם יכולים להסתיר את הפרטים על הבזבזנות שלהם מהציבור, אין להם סיבה להתעקש על מחיר
שעת אפס
גרמניה שנת אפס
כמה עולה חוט התנועה לחופש המידע ביקשה, ולאחר מאמצים רבים גם קיבלה, את רשימת הספקים החיצוניים של משרדי הממשלה ואת פירוט מהות ההתקשרות עם כל אחד מהם