מצב קורונה ישראל. עמוד הבית

כמעט שנה לאחר תחילתה, מערך ההסברה הייעודי למגפה טרם פעל בעקבות מצב החירום, משרד הביטחון צורף למאמצי ההצטיידות, ו סייע בהבאת ערכות בדיקה נוספות
ב-6 לחודש, קצב ההדבקה היה קצת פחות מ-3, כלומר כל אדם הדביק בממוצע קצת פחות מ-3 אנשים בשלב זה הזמן מדיווח על תסמינים ועד קבלת תוצאות בדיקה עמד על כ-7 ימים בממוצע לעומת על 3 ימים במרץ

כוונת משרד הבריאות להכשיר כמתקן לאשפוז חולי קורונה קלים, גם את המרכז ה ב שנמצא באחריותו, מוסד שמעמדו היה מצוי במחלוקת טרם המשבר, עוררה התנגדות.

10
מגן ישראל
אפקטיביות המערך תהיה מלאה כשמספר הנדבקים היומי הוא כמאות חולים
קורונה 2020
בתחילת הסגר, מקדם ההדבקה ירד מ-כ-1
מגפת הקורונה בישראל
בספטמבר, החלו חלק מבתי החולים בהעברת מאושפזים לבתי חולים אחרים בשל עומס
באוגוסט, נמשכה העלייה בכמות הנדבקים שאושפזו בבתי החולים דוגמה לפיקוח על הממשלה הוא חוק העוסק ב ומעקב של המשטרה אחרי מבודדי הקורונה
למרות הפעולות שננקטו, עם הגידול במספר הנדבקים התמעטו הן הבדיקות הזמינות והן הצוותים הרפואיים הזמינים לכך בסוף מרץ 2021 החליטה שיופסק האיכון

חלק ממערכת החינוך נפתח ב-11 בפברואר.

21
מגן ישראל
ב-25 במרץ נמסר מטעם המנכ"ל בר סימן טוב שנערכו 5,067 והחל מ-29 במרץ צפויות להיערך 10,000 בדיקות ליום
מגן ישראל
ב-1 ביוני, הוסרו מגבלות ו
עמוד הבית
אולם נתונים אחרים כגון התפלגות גילאים של החולים או מידע על הצוותים הרפואיים, מתפרסמים בתדירות יותר נמוכה