מאיזה גיל מותר לשבת מקדימה. ארכיון תחבורה

זאת מכיוון שעצמות העורף והגידים אינם מפותחים דיים והראש כבד יחסית לגוף, ובעת תאונה עלול להיגרם נזק חמור לעמוד השדרה ולראש המלצת אור ירוק וכפי שמקובל בחלק גדול ממדינות ה OECD …
תינוק עד גיל שנה לפחות חייב לשבת במושב בטיחות ברכב כשפניו נגד כיוון הנסיעה

ישיבה נגד כיוון הנסיעה מספקת לילד את ההגנה הטובה ביותר.

11
ארכיון תחבורה
ארכיון תחבורה
ארכיון תחבורה

.

28
ארכיון תחבורה
ארכיון תחבורה
ארכיון תחבורה

.

21
ארכיון תחבורה
ארכיון תחבורה
ארכיון תחבורה